Eko odpowiedzialność.

Dążymy do tworzenia rozwiązań, które szanują środowisko i chronią zasoby naturalne.

Tworząc produkty myślimy o bezpieczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Proekologiczne Wartości

Każdego dnia nasz zespół dostarcza rozwiązań, które ulepszają nasz świat i pomagają realizować wizję minimalnego wpływu na środowisko, która jest wspierana przez nasze wartości:

Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty z tworzyw sztucznych są ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi.

Wspieranie kultury, która uznaje wartość i mocne strony zrównoważonego rozwoju ekologicznego.

Postępowanie etyczne i odpowiedzialne.

Współpraca z partnerami, którzy podzielają naszą wizję.

Odpowiedzialność Ekologiczna

Jako producent materiałów z tworzyw sztucznych, przykładamy wielką wagę do aspektów środowiskowych.

Nasza odpowiedzialność w tym zakresie rozpoczyna się już na etapie pozyskiwania surowców i jest kontynuowana przez cały proces produkcji, aż do fazy recyklingu.

Optymalizujemy procesy produkcyjne, aby zmniejszyć zużycie materiałów, minimalizować emisję i na każdym etapie redukować ślad węglowy.

Wprowadzamy użycie materiałów biodegradowalnych oraz innowacyjne technologie, które pozwalają nam produkować materiały z tworzyw sztucznych w sposób bardziej ekologiczny i zrównoważony.

Gospodarka.

Kultura.

Etyka.

Odpowiedzialność.

Wspólna wizja.

Zależy nam na bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Aby to osiągnąć, podejmujemy ważne działania, które pomagają nam, naszym pracownikom, klientom i partnerom tworzyć lepszą przyszłość.

Stosowanie dodatków z odnawialnych źródeł, takich jak biomasa dla zminimalizowania wykorzystanie surowców naftowych i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Recykling i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, aby zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i ograniczyć wpływ na środowisko.

Zastosowanie innowacyjnych technologii produkcji, które pozwalają na oszczędzanie energii i wody, zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Uwzględnienie aspektów społecznych i etycznych w prowadzonej działalności, takie jak bezpieczeństwo pracy, dbałość o zdrowie pracowników i ich prawa, a także wdrażanie polityki równości i eliminowanie dyskryminacji.