Misja

Wartości Empire Nord Groupe.

MISJA

Dostarczamy innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z dziedziny tworzyw sztucznych dla naszych klientów.

Jesteśmy dumni z naszego ogromnego doświadczenia oraz wiedzy, którą posiadamy w branży.

Codziennie wykorzystujemy nasze know-how zapewniając doradztwo i wsparcie, aby pomóc naszym klientom w osiągnięciu ich celów biznesowych.

DZIAŁALNOŚĆ ZGODNA Z ZASADAMI

Odpowiedzialność biznesowa jest naszym świadomym działaniem, które zawsze podejmujemy opierając się na uczciwości i budowaniu zaufania w stosunku do naszych klientów, pracowników oraz dostawców. Razem staramy się być lepsi.

Działamy zgodnie ze wspólnym celem, aby rozwijać się i stale doskonalić. Dzięki temu stajemy się producentem, który dba o jakość, trwałość oraz neutralny wpływ na środowisko dostarczanych rozwiązań.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.

Zależy nam na bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości. Aby to osiągnąć, podejmujemy ważne działania, które pomagają nam, naszym pracownikom, klientom i partnerom tworzyć lepszą przyszłość.

Stosowanie dodatków z odnawialnych źródeł, takich jak biomasa dla zminimalizowania wykorzystanie surowców naftowych i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Recykling i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, aby zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i ograniczyć wpływ na środowisko.

Zastosowanie innowacyjnych technologii produkcji, które pozwalają na oszczędzanie energii i wody, zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Uwzględnienie aspektów społecznych i etycznych w prowadzonej działalności, takie jak bezpieczeństwo pracy, dbałość o zdrowie pracowników i ich prawa, a także wdrażanie polityki równości i eliminowanie dyskryminacji.

To zaangażowanie odzwierciedla nasze podstawowe wartości jako firmy, ale także naszą pasję jako odpowiedzialnego i integracyjnego producenta z doświadczeniem międzynarodowym. Nasz zrównoważony rozwój, to dla nas nie tylko hasło, ale cel, który ciągle stawiamy przed sobą.